Lyryk  • Lyryk, postmoderní básník a jeho dílo
    urvisu: tady tvůj komentář zastiňuje moji báseň, už dlouho jsem se nad sebou tak dlouho nezasmál .)


Básník odložil přetvářku a již zcela záměrně pracuje se svými psychickými defekty, upustil od jejich stále marnějšího zakrývání, rozlámal dlahy z otevřených zlomenin, serval obvazy z mokvajících ran, vysadil léky, odložil slepeckou hůl, odpojil kolostomii a vytáhnul všechny cévky a kanyly z těla. Kulhající, zmrzačený, ale svobodný vyráží s kloboukem na drobné k prvnímu nároží, pozvedá ruce k nebi a s andělíčkem na těle, zarostlý, zesláblý, zpustlý a bosý, krášlený sněhovými vločkami vydává nesrozumitelné svědectví o svém poslání. Byl to umělec, nelze pochybovat, nikdo jiný by neodešel zemřít na náměstí. Každý orgán v těle již funguje samostatně, bez ohledu na ostatní, občas se stane, že žaludek tráví, zatímco srdce nebije.

(TIP jako drobné do klobouku)Lyryk alias Zdeněk Horner, zakladatel literárního serveru Písmák.cz

neoklasy; apokalibsa; 3D errida --- věčná báseň

a měla ráda všechna má slova
moje pýcha autentýcha co smyslem couvá
a kde je všechno mnemo techné techna
mimo těch na bankovním čísle

?

neví --- nezajímají se proroci
nezajímají o pochybný úsudek
abstraktních klišé o noci
nad nímž jest měsíc -unuděn- horoucí

z postranní kůlničky na dříví
vytahuje svato pluk měrné pruty
synům se zdají býti rozlámány předem --- svět je míč příliš krutý a neznatelně křivý

ač do mýtů se nepletu
i její text byl až --- do zveřejnění krásný

a celá láska za sny
vyměněná tu stojí a kulhá slintá stará se -a v nemoderním úpletu-
nenechat to být protože Holan se Skácel trhlinou práce právě mu volám nehledě na holobyt jdu echat
ozvěny zvoní blahem
volnoběh volnorůst
volno Bůh jedním tahem

marný půst v márniční podobě --- spásá své dobroucí porno


kluci hurá za balónem
… si dělej prdel z plastelíny, a ne z nás, jo ? -)

Norsko 1
ten pocit ve mně stále vzrůstá. již delší dobu

Urvisu
Básník odložil přetvářku…

Lyryk
urvisu: tady tvůj komentář…