Jan Jirsák

  • Opinions are like shadows. When you shed light on the problem from a different angle, their contours move. In fully enlightened mind they just disappear.
  • Názory jsou jako stíny. Když se vrhne světlo na problém z jiného úhlu, jejich obrysy se pohybují. V plně osvícené mysli prostě zmizí.


Ivan Ducar
To zní velice zajímavě… v podstatě je řečeno, že v plně osvícené mysli existují jen problémy, na které si nelze vytvořit alespoň jediný názor :)

Jan Jirsák
Je to původní, nikoho necituji ;)

Ivan Ducar
:) děkuji, jste buddhista?

Jan Jirsák
Nejsem, ale mám pro tento způsob chápání světa jisté sympatie ;)

Ivan Ducar
Víte, tohle je Nirvána, o čem v příspěvku píšete, ale chtěl jsem se ujistit, zda máte pro buddhismus nějakou slabost, nečekal jsem, že zaníceným buddhistou budete, protože tihle lidé ovládají teorii svého životního stylu jako když bičem mrská, jsou úplností svých vědomostí posedlí a tedy dobře vědí, co je anebo co alespoň vzdáleně může připomínat nirvánu. Na vašich slovech si cením, že jste k tomuto poznání došel vlastním úsudkem, což jen potvrzuje buddhismus jako vyšší princip lidské existence, nejedná se o žádné sektářské halucinace.